dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Hong Kong Geçen Yıla Ait Kayıtlı Şirket Rakamlarını Onaylıyor

13 November 2016
Hong Kong, Invest Hong Kong’a göre yurt dışı ana kuruluş iş kollarının sayısındaki artışı ve çeşitli sektörlerdeki başlangıçları görmüştür. Her yıl InvestHK ve Nüfus Sayımı ve İstatistik Bölümü tarafından yürütülen iki araştırmanın sonuçları, Hong Kong’da bir yıl önce 7,904 yurt dışı ana kuruluş mevcutken, şu an 7986 yurt dışı ana kuruluş olduğunu göstermektedir. Bunlardan 1,379 şirket bölgesel merkez, 2,352 şirket bölgesel ofis ve 4,255 şirket yerel ofis olarak faaliyet göstermekteydi.
 
Yabancı şirketler ve Çin Halk Cumhuriyeti şirketleri tarafından istihdam edilen kişi sayısı (435,000), 2015 yılındaki 422,000 kişiye göre yüzde üç artmıştır. Çoğu şirket, Japonya (1,376), onun ardından Amerika Birleşik Devletleri (1,353) ve Çin Halk Cumhuriyeti (1,123) topraklarındaydı . InvestHK ayrıca 2016 başı araştırma sonuçlarını da açıkladı. Hong Kong çapında toplam 1,926 faaliyete geçiş mevcut olup, 2015 yılı rakamı 1,558 ile karşılaştırıldığında yüzde 24′ lük önemli bir artış sağlanmıştır.
 
Hong Kong faaliyete geçişler için özel bir vergi indirimi sağlamamakla birlikte, InvestHK 2014 yılında bu tür işletmelere yardımcı olmak için özel bir ekip kurmuştur. Hong Kong’un kazanç vergisi oranı, global kurumlar vergisi oranlarının düştüğü bir dönemde yüzde 16,5 oranında kalmış iken, diğer pek çok yargı yetkisinin aksine Hong Kong’da sermaye kazanç vergisi, stopaj vergisi, gider veya katma değer vergisi veya varlık vergisi bulunmadığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca, kazancı korumak yerine dağıtan şirketlere uygulanan herhangi bir vergi mevcut değildir. Şirketlerin Hong Kong’ da kurulması için önemli bir teşvik edici nedenin, tüm sektörler ve şirket genişlikleri çapında düşük, istikrarlı ve yalın vergi rejimi olduğu düşünülmektedir.
 
Ancak son zamanlarda Hükümet, belirli sektörlerdeki şirketleri çekmek amacıyla kurumsal mali işler merkezleri için 8,25 oranında imtiyazlı kazanç vergisi oranını uygulamaya koymuş ve grup içi finansman faiz indirimi kuralını geliştirmiştir. Buna ek olarak, Hong Kong’un Asya’da bir riziko sermayesi ve özel sermaye merkezi olma amacını desteklemek için, Hong Kong dışında şirketleşmiş portföy şirketlerinin hibesi yoluyla kazanılan kazançlar yönünden özel sermaye fonlarına offshore fonlarına uygulanan bir vergi muafiyeti sağlanmıştır.
 
www.lowtax.net

Bültenimize abone olun

Bu haberi paylaş: