header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu
ŞİRKET OLUŞTURMADAKİ ZORLUKLARI ORTADAN KALDIRIYORUZ

Nasıl çalışır?

Kişisel belgelerinizi yükleyin
Şirket tescil edilir
Banka hesabı gibi ek hizmetler işlenir
Şirket kitinizi edinin
 

Bankacılık Seçenekleri

Daha Fazla Bilgi Alın
 
 
Nevis Şirketi
Bilmeniz Gerekenler
Nevis %0 vergilendirmeden faydalanmakta, herhangi bir denetim veya ödenmiş sermaye gereksinimi yoktur.

Saint Kitts ve Nevis, yatırım programı ve ikamet programı yoluyla vatandaşlık olanakları sunmaktadır. Bir kimse, Saint Kitts ve nevis pasaportunu aldığında o kişiye ikili vatandaşlık kısıtlaması uygulanmadığı gibi ülkede ikamet eden bireyler için herhangi bir vergi şartı aranmaz.
Ana Özellikler
Şirket türü
Açık Deniz Muafiyet Şirketi(Nevis İş Ortaklığı Talimatnamesi ya da NBCO)
Düzenleyici kurumsal mevzuat
Finansal Hizmetler Düzenleme Komisyonu(FSRC) idari bir otoritedir ve denizaşırı muaf şirketler, 1984'deki İşletme Ortaklık Yönetmeliği uyarınca tanzim edilmiştir.
Şirket görevliler ile ilgili yayınlanmış bilgiler
Şirket görevlilerine ilişkin kamuya açık bir sicil yoktur
Gizlilik
Nevis , üst düzeyde anonimlik ve gizlilik sunar.
Muhasebe gereksinimi
Hesap dökümü veya raporlama gerekliliği yoktur.
Not: NBCO 2017’nin 103 numaralı bölümü uyarınca, şirket, tüm işlemleri doğru bir şekilde açıklayan, şirketin finansal durumunu belirleyen ve finansal tabloların hazırlanmasına izin veren doğru defterleri ve kayıtları tutmalıdır.
Vergilendirme
Hiçbir vergi yoktur.
Mevzuat
Modern offshore mevzuatı.
Standart para birimi
US$
Kurulma süresi
1 to 2 gün
İstikrar
Çok iyi bir itibara sahip istikrarlı bir yetki bölgesidir.
İletişim
Etkili iletişim araçları.
Saat dilimi
GMT -4
Gerekli sekreter
Evet
Ödenmiş sermaye gereksinimi
Ödenmiş sermaye gereksinimi yoktur.
Yenileme Tarihi
Şirketin yıldönümü tarihi / Her Sene
Hukuk sistemi temeli
Teamül Hukuku kapsamında.
Minimum müdür/hissedar sayısı
En az 1 müdür/1 hissedar.
Hamiline yazılı hisse senetleri
Hamiline yazılı hisse senetlerine izin verilir.
Şirket Kurulumu İçin
Gerekli Belgeler
Pasaportunuzu Pasaportun tasdik edilmesi bir noter, banka, avukat veya muhasebeci tarafından yapılabilir. Net bilgi edinmek için lütfen SFM'deki özel hesap yöneticinize danışın. (ya da kimliğinizin) tasdikli bir kopyasının yanı sıra, 3 ayı geçmemek koşuluyla ikamet belgesinin onaylı asıl kopyası, 1 adet özgeçmiş, 2 adet referans mektubu: (Banka referans mektubu + mesleki mektup), imzalı taahhütlü adli sicil kaydıYargı Alanı Haberleri


* Durum tespiti prosedürünün kısıtlamalarına tabidir.
** Belgeler, şirketle ilişkili her bir kişi için sunulmalıdır.
Feragatname: Bu web sayfasındaki hiçbir şey sözleşmeye bağlı bir taahhüt veya garanti olarak yorumlanamaz. Hizmet koşulları geçerli şartlar ve koşullara tabidir.