header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Nevis Açık Deniz Şirketi

societe offshore nevis

Taahhüdümüz

  • 1-2 gün içinde Nevis'da şirketinizi kuruyoruz.
  • Tam şeffaflık ile en rekabetçi fiyat.
  • Güvenli sistemler üzerinden müşteri gizliliği koruması.
  • Yıl boyunca hizmetinizde olacak özel bir müdür.
  • eBanking ve kredi kartı da dahil olmak üzere şirketiz için
    banka hesabı. Yazışma yoluyla açma.
Şirketinizi kayıt ettirin

Nevis Şirketi, şunlar için idealdir:


Bilmeniz Gerekenler

Nevis %0 vergilendirmeden faydalanmakta, herhangi bir denetim veya ödenmiş sermaye gereksinimi yoktur.

Saint Kitts ve Nevis, yatırım programı ve ikamet programı yoluyla vatandaşlık olanakları sunmaktadır. Bir kimse, Saint Kitts ve nevis pasaportunu aldığında o kişiye ikili vatandaşlık kısıtlaması uygulanmadığı gibi ülkede ikamet eden bireyler için herhangi bir vergi şartı aranmaz.


Nevis Şirketinin temel özellikleri:

Şirket türü
Açık Deniz Muafiyet Şirketi(Nevis İş Ortaklığı Talimatnamesi ya da NBCO)
Düzenleyici kurumsal mevzuatFinansal Hizmetler Düzenleme Komisyonu(FSRC) idari bir otoritedir ve denizaşırı muaf şirketler, 1984'deki İşletme Ortaklık Yönetmeliği uyarınca tanzim edilmiştir.
Şirket görevliler ile ilgili yayınlanmış bilgilerŞirket görevlilerine ilişkin kamuya açık bir sicil yoktur
GizlilikNevis , üst düzeyde anonimlik ve gizlilik sunar.
Muhasebe gereksinimi
Hesap dökümü veya raporlama gerekliliği yoktur.
Not: NBCO 2017’nin 103 numaralı bölümü uyarınca, şirket, tüm işlemleri doğru bir şekilde açıklayan, şirketin finansal durumunu belirleyen ve finansal tabloların hazırlanmasına izin veren doğru defterleri ve kayıtları tutmalıdır.
Vergilendirme
Hiçbir vergi yoktur.
Mevzuat
Modern offshore mevzuatı.
Standart para birimi
US$
Kurulma süresi
1 to 2 gün
İstikrar
Çok iyi bir itibara sahip istikrarlı bir yetki bölgesidir.
İletişim
Etkili iletişim araçları.
Saat dilimi
GMT -4
Gerekli sekreter
Evet
Ödenmiş sermaye gereksinimi
Ödenmiş sermaye gereksinimi yoktur.
Hukuk sistemi temeli
Teamül Hukuku kapsamında.
Minimum müdür/hissedar sayısı
En az 1 müdür/1 hissedar.
Hamiline yazılı hisse senetleri
Hamiline yazılı hisse senetlerine izin verilir.

Şirketin kurulması için gerekli evrak
Pasaportunuzu Pasaportun tasdik edilmesi bir noter, banka, avukat veya muhasebeci tarafından yapılabilir. Net bilgi edinmek için lütfen SFM'deki özel hesap yöneticinize danışın. (ya da kimliğinizin) tasdikli bir kopyasının yanı sıra, 3 ayı geçmemek koşuluyla ikamet belgesinin onaylı asıl kopyası, 1 adet özgeçmiş, 2 adet referans mektubu: (Banka referans mektubu + mesleki mektup), imzalı taahhütlü adli sicil kaydı
Şirketinizi kayıt ettirin