dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Ekim 2011 - Banque et Finance, offshore piyasasını inceledi ve SFM ile röportaj yaptı

3000 özel müşterisi ile SFM Kurumsal Hizmetler, Avrupa offshore yapı piyasasında lider konumunda Özellikle SWIFT aracılığıyla yapılan havalelerde gizliliğin yanı sıra vergi ve ticari nedenlerden ötürü de güçlü bir talep var.
Offshore yapılar hemen herkesçe erişilebilir durumda


Birkaç bin özel müşterisi ile SFM Kurumsal Hizmetler, offshore yapı piyasasında lider konumunda. Özellikle SWIFT aracılığıyla yapılan havalelerde gizliliğin yanı sıra mali nedenlerden dolayı ve ticari optimizasyondan ötürü güçlü bir talep var.

Birkaç bin özel müşterisi ile SFM Kurumsal Hizmetler, offshore yapı piyasasında lider konumunda. Özellikle SWIFT aracılığıyla yapılan havalelerde gizliliğin yanı sıra mali nedenlerden dolayı ve ticari optimizasyondan ötürü güçlü bir talep var. SFM'nin başarısının anahtarı olan fikir, özellikle titizlik başta olmak üzere akla gelen her türlü kısıtlamanın uygulandığı tröstlerden faydalanmak değil, offshore şirketler konseptini başka enstrümanları da içine alacak şekilde genişletmek oldu. Çünkü gizlilik ihtiyacı, bu alanda her zaman bir çeşit ideal yapıyı temsil edebilmesine karşın tröst yapısının olanaklarını aşmaktadır. Şu anda, talimatı veren kişi olarak isimleri görünmeksizin uluslararası para transferi yapmak isteyenler için offshore bir yapıya sahip olmak bir zorunluluk. Bu noktadan itibaren bu, tek neden olmasa da offshore yapı kurmak için temel neden. Ayrıca bir sınırlı sorumluluk şirketi kurmak için gerekli olan 100.000 frankı çıkaracak durumda olmayan (veya sermayelerini engellemek istemeyen) şirket katılımcıları tarafından da talep var. SFM'nin sunduğu on beş yetki bölgesinden birinde kurulan bir offshore şirket, fon taahhüdünün azaltılmasına olanak verirken yine de benzer sonuçların elde edilmesine olanak tanıyor. Yeni şirket İsviçreli bir sınırlı sorumluluk şirketi değil, Şeyseller'de kurulmuş bir offshore şirketin şubesi. Bu örnek çok doğru çünkü burası, 1000 franka bir yapı kurmanın mümkün olduğu en az sıkıntı çıkaran yetki bölgesi. Offshore yapının özellikle de gayrimenkul alanında başka türlü kullanımları da gündemde. SFM'nin sayısız Britanyalı müşterisi, Birleşik Krallık'ta varislere büyük yük getirmesi muhtemel olan miras vergilerinden kaçınmaya olanak verdiği ölçüde, offshore yapısının sunduğu avantajı özellikle beğeniyor. Belirli bir süre duygusundan yoksun olmayan SFM'nin kurucusu, "bir şirket ölmez" şiarına dayanıyor. Tüm kullanımları içermese de offshore yapının kullanımlarının listesi, elbette uluslararası ticaret bağlamında kullanılan şirketleri ve ayrıca elinde fikri mülkiyet hakkı bulunan şirketleri kapsıyor. Ancak, SFM'nin de kabul ettiği gibi, temel motivasyon, gizliliğin korunması isteği zira SWIFT platformu müşterinin ifşa edilmesini gerekli kılıyor; ve bu motivasyon yeterli görünüyor. Gizlilik argümanı, SFM’in müşterilerinin yaklaşık yarısını temsil eden Avrupalılar için özellikle önemli görünüyor. Coğrafi yakınlık gibi bariz nedenlerden ötürü, şirketin sunduğu İnternet üzerinden yasal yapı oluşturma fırsatlarından yararlanmak yerine çok sayıda kişi, SFM'nin Cenevre ofislerine gelmeyi tercih ediyor. "Müşterilerimizin yaklaşık %30'u fiziksel olarak seyahat ediyor" diyen SFM, bunun "iz bırakmak istemeyenler" için önemli olduğunun altını çiziyor. Sayıları giderek artan müşterilerimiz, bilgi teknolojisinin sunduğu fırsatlara güveniyor. “Sanal ofislerden şirket kurulum hizmeti sunuyoruz" diye açıklama yapan SFM Avrupa'da bu piyasa da açık bir lider haline gelmiş durumda. "İnternet üzerinden her şeyi yapmak mümkün" ve SFM'nin doğrudan iş modelini onaylamış olan Finma tarafından düzenlendiği bildiriliyor. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Diğer önemli bir özellik olarak bankacılık dünyası ile yakın bağlar geliştiren SFM’nin internet sitesinin güvenliği, bankalar için uygulanan protokolün aynısı kullanılarak sağlanıyor.

Seçilebilecek yetki bölgeleri:
Böyle güvenli bir platformun varlığı, SFM'nin ayda yüzlerce şirket kurmasına olanak veriyor; bu rakam, SFM’nin en faal rakibinin bile ancak yarısına yaklaşabildiği bir rakam. İlk beş yıl SFM'nin özellikle yüksek oranda büyüme kaydettiği dönem olmuş. "Beş yıl önce hâlâ kendi kendimizeydik. Şimdi yirmi civarındayız, Şeyseller ve Hong Kong'ta ofislerimiz var. Düşünebileceğinizin aksine, offshore yapılar misyonu tek duraklı bir hizmet değil. Böylesi yapılar bir takibi gerektiriyor ve bu da, müşteriler tarafından para aktarım süresi anlamına geliyor. Burada gerçek avantajların yanı sıra kısıtlamalar da mevcut ve bunların kullanılması, belli bazı açıklamaları gerektiriyor. "Pazarlama giderlerine ayda 100.000 frank harcıyoruz” diyor SFM. Rakipleri hiçbir rakam belirtmediğinden buna ilişkin daha fazla bilgi vermiyorlar. Yetki bölgesinin listesi de tüm bölgeleri kapsamıyor. Bir uçta en iyi pazar olan Şeyseller, ve diğerinde en pahalısı olan Kıbrıs var. Bu ikisinin arasında çok sayıda seçenek mevcut. Ama, özellikle de 2008-2009 mali krizinin ardından bağlam gittikçe gelişiyorsa da, topyekun şeffaflık yönünde baskılar arttıkça bağlam da büyük değişikliklere uğrayabiliyor.

İstikrarsız bir model:
SFM iş modeli özellikle ilgi çekici ancak istikrarsız. Zira off yapılara yönelik tolerans yalnızca ülkeden ülkeye değişmekle kalmayıp aynı zamanda AB tarafından vergi kaçırmaya karşı açılan savaşın tehdidi altında. Bu tür şirketlerin hepsi vergi ile ilgili nedenlerden ötürü kurulmuyor; özellikle uluslararası ticareti kolaylaştırma amacıyla kurulan yapıların dikkate alınması gerekir. Ancak şurası da bir gerçek ki mevcut bağlamda müşterilerin çoğu her şeyden önce uluslararası para transferleri sırasında kimlik tespitinden kaçınmak istiyor. Bu kaygı, beyan edilmemiş hesap sahipleri için mantıklı sayılabilir. Genellikle bu tür müşteriler daha da uzak çözümler arayacaklardır ve bazıları, bu daha sonradan İsviçre'de erişilebilir bir hesapta "kullanılabilir" hale getirilecek bir tutar talep etmeleri anlamına gelse dahi, hesaplarını Singapur'a aktaracaklardır. Burada fikir, en azından sanal olarak Avrupa'dan kaçmaya çalışmak gibi görünüyor. Ancak SFM’nin müşterilerinin %70'ini Avrupalılar oluşturuyorsa bu bir rastlantı değil. Bu müşterilerin çoğu, AB'nin çıkardığı zorluklara gizlice hayranlık duyuyor olmalılar.

Önceki Listeye Geri Dön Sonraki