dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-right-menu

Kanada şirketleri için ücretler

SFM’nin fiyat taahhüdü 2 ana prensibe dayanmaktadır: en rekabetçi olmak ve her zaman tam şeffaflık sunmak.

Şirket kuruluş ücretimiz
1,950

Dahil olan belgelerin listesi
  • Kuruluş belgesi
  • Ana sözleşme belgeleri ve içtüzükler
  • Hissedar kaydı (kayıtları)
  • Müdür kaydı (kayıtları)
  • Defterikebir
  • Hisse sertifikası (sertifikaları)
  • Sicil kaydı

Hizmetlerin Tam Kapsamını ve Belgeleri Gör
SFM neden paranız için en iyi değeri sunar? (70 sn)

Yıllık ücret miktarı $ 1,520

Dahil olan hizmetlerin listesi
  • Söz konusu yetki bölgesinde merkezin yenilenmesi ve kayıtlı temsilci ile ilgili ücretler ve resmi ücretler.
  • Şirketin yerel yasalara uyumlu hareket ettiğinin sürekli olarak onaylanması.
  • Bir yıl süreyle tamamen sizin hizmetinizde olacak bir SFM görevlisi.

Hizmetlerin Tam Kapsamını Gör

Ek Hizmetler

Stars