dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

Veraset amaçlı bir şirket kurmak

Çeşitli bir yatırım portföyüne sahip — ister hisse senetlerinden, tahvillerden, sanat eserlerinden, mülkten, nakitten oluşsun, ister çeşitli diğer yatırım ürünlerinden oluşsun — yüksek gelirli bir birey, özellikle eğer bahsi geçen birey bu varlıklardan herhangi birini çocuklarına, eşine veya diğer aile üyelerine bırakmayı planlıyorsa, offshore bir şirket kuruluşu için çok uygundur.

Offshore şirketler, veraset planlaması ve yasal ücretlerin ve vasiyetle ilgilenme zamanının önemli ölçüde azaltılması için sıklıkla kullanılır. Gayrı menkulü elinde tutması için offshore bir şirket kullanılıyorsa, şirketin intifa hakkı sahibinin ölümü üzerine (intifa hakkı sahibinin ayrıca şirketin paydaşı olduğu farz edilerek), ölen kişinin vasiyetince şart koşulduğu gibi, şirket yeni sahibe/paydaşa aktarılabilir.

Ek olarak, bahsi geçen şirketin hisselerinin elde tutulması için offshore şirketle bağlantılı olarak, intifa hakkı sahibinin ikamet ettiği ülkedeki ek vergi avantajlarına olanak tanıyan bir tröst veya vakıf — örneğin, Panama'da — kurulabilir. Ayrıca, bu yöntem prosedürleri kolaylaştırır ve müşterinin ölümü durumunda miras hukukuna ilişkin masrafları azaltır.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta ikamet etmeyen bir İngiliz vatandaşı için, uluslararası mülklerini ve varlıklarını barındırmak için offshore bir şirket ideal olabilir. Bileşik Krallık'ta, mülkleri sınır ötesinde bulunduruluyorsa, ikamet etmeyenler veraset vergisine tabi değildirler ve bu da menkul varisleri için net bir avantajdır.

Dahası, birçok offshore yargı yetkisi alanının kamuya açık şirket mülkiyet kayıtları bulunmadığından, offshore şirketleri yükseltilmiş gizlilik sunar. Ayrıca, offshore şirketler intifa hakkı sahibi yerine hareket edebilen bir temsilci müdür ve/veya paydaş ile kurulabilir ve böylece sahibin adı şirketin kurumsal belgelerinde görünmez, ki bu da daha da fazla gizlilik anlamına gelir.

Offshore şirket kurulduğu zaman, şirket adına uluslararası bir banka hesabı açılabilir ve varis olmaları durumunda ve selefin dileği üzerine, bu hesaba şirketin diğer paydaşları da eklenebilir. Bu, selef vefat ettiğinde ve şirket hisseleri aktarıldığında, banka hesabının kontrolünün ele alınmasını kolaylaştırır.

SFM, 15 farklı yargı yetkisi alanında çalışır ve işletmelere 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde offshore bir kuruluş oluşturma ve hemen ardından sadece birkaç gün içinde uluslararası bir banka hesabı açma imkanını sunarız.

Baştan sona kadar, SFM tüm şirket kurma ve banka hesabı açma süreçlerini sizin için yürütebilir. Tüm kurumsal ve banka hesabı açma hizmeti gereklilikleriniz için tek noktada hizmet sunuyoruz. Süreci bugün başlatmak için, şu bağlantıdaki çevrimiçi talimat formunu doldurun: TALİMAT VER

 

Şirketinizi kayıt ettirin

Stars