dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

Gayrı menkul emaneti için bir şirket kurulması

Gayrı menkul sahipliği için offshore bir şirket kurmak, mülkün hangi ülkede bulunduğundan bağımsız olarak, yaygın bir olay haline gelmiştir. Offshore kayıtlı işletme sınır ötesi bir mal varlığı şirketi olarak hareket ederek, intifa hakkı sahiplerinin iyileştirilmiş vergi rejiminden yararlanmasını ve dış ülkelerde yatırım yapmakla ilgili maliyetlerin birçoğunun azaltılmasını sağlar.

Eğer gayrı menkul örneğin İngiliz Virgin Adalarında, Şeysellerde veya Belize'de bulunan bir Uluslararası Ticari Şirkete (IBC) aitse ve bahsi geçen mülkiyet, bir kira geliri oluşturmak üzere kullanılıyorsa — mülkiyetin bulunduğu ülkeye bağlı olarak — offshore şirket, finansmanın doğru yapılandırılması üzerinden gelire uygulanan herhangi bir stopaj vergisinin etkin seviyesini azaltabilir. Sermaye kazançlarıyla ilgili olarak, mülkiyet satımı durumunda, gayrı menkule offshore bir holding şirketi sahip olduğu zaman, bu tür gelir vergilendirmeye tabi olmayabilir veya mülkiyetin bulunduğu yargı yetkisi alanına bağlı olarak azaltılmış vergilendirmeyle karşılaşabilir.

Dahası, offshore bir şirkete ait bir mülkiyetin satılması, satış sadece şirket hisselerinin mülkiyeti satın alana aktarılmasından ibaret olacağından, bir bireye ait olan mülkiyetin satılmasından daha etkilidir ve daha hızlı gerçekleşebilir. Bu tür bir işlem ayrıca intifa hakkı sahibini yasal ücretler ve damga vergisi gibi giderlerden kurtarabilir.

Ek olarak, gayrı menkulün sahibi offshore bir şirket ise, veraset vergisi de — varislere aktarım durumunda — uygulanmayacaktır. İntifa hakkı sahibinin ölmesi durumunda, bir vasiyetin edinilmesinden kaçınılabilir ve bu da daha basitleştirilmiş ve daha elverişli bir mülkiyet sahipliği aktarımı anlamına gelir.

Gizlilik, birçok offshore yargı yetkisi alanında şirket mülkiyetinin kamuya açık kayıtları mevcut olmadığından, gayrı menkulü elinde tutması için offshore bir şirketin tercih edilmesi için bir başka nedendir. Ayrıca daha fazla gizlilik için, bu tür şirketler intifa hakkı sahibi yerine hareket edebilen bir temsilci müdür ve/veya paydaş ile kurulabilir ve böylece sahibin adı şirketin kurumsal belgelerinde görünmez.

Offshore şirket kurulduğu zaman, şirket adına uluslararası bir banka hesabı açılabilir ve bu hesap, gerektiği zaman kira getirisini veya mülkiyetin satışı nihai olarak gerçekleştiği zaman son işlemi alacak olan hesap olabilir. Bu hesap ayrıca gayrı menkul ücretlerinin ve tüm mülkiyet yöneticilerine yapılan ödemelerin yönetilmesi için de kullanılabilir ve böylece intifa hakkı sahibini kişisel hesaplarını kullanmaktan kurtarabilir.

SFM, 15 farklı yargı yetkisi alanında çalışır ve işletmelere 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde offshore bir kuruluş oluşturma ve hemen ardından sadece birkaç gün içinde uluslararası bir banka hesabı açma imkanını sunarız.

Baştan sona kadar, SFM tüm şirket kurma ve banka hesabı açma süreçlerini sizin için yürütebilir. Tüm kurumsal ve banka hesabı açma hizmeti gereklilikleriniz için tek noktada hizmet sunuyoruz. Süreci bugün başlatmak için, şu bağlantıdaki çevrimiçi talimat formunu doldurun: TALİMAT VER

 

Şirketinizi kayıt ettirin

Stars