dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Singapur'daki vergi sistemi

Vergilendirme nasıl?

Singapur'da offshore şirket kurmanın birkaç vergi avantajı vardır.

1. Ülke topraklarında elde edilen kârlar

Şirketin ilk 3 yılında 100.000 SGD'ye kadar elde edilen kârlar, vergiden muaftır. Daha sonra 100.000 SGD ile 300.000 SGD arasındaki kârlar için şirketin % 8,5 ve son olarak 300.000 SGD'nin üzerindeki kârlar için %27 vergi uygulanır.

İlk 3 yıl

 Vergiye tabi gelir (SGD) Vergi oranları
0 - 100 000 0 %
100 001 - 300 000 8,5 %
+ 300 000 17 %

3 yıl sonra

 Vergiye tabi gelir (SGD) Vergi oranları
0 - 300 000 8,5 %
+ 300 000 17 %

Bu muafiyetten yararlanmak için şirketin aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekir:
  • Singapur'da kurulmuş olmak
  • Singapur'da da mukim vergi mükellefi olmak
  • En fazla 20 hissedara sahip olmak ve bunlardan en az birinin hisselerin minimum %10'una sahip olması.

2. Yurt dışında elde edilen kârlar.

Şirketler, yurt dışında elde edilen tüm kârlar ve finansal menkul kıymetlerden elde edilen tüm kârlar için vergiden muaftır.

Buna ek olarak Singapur'da tek düzeyli bir vergi politikası uygulanır; buna göre, eğer şirket kârlar üzerinden vergilendiriliyorsa, temettü hissedarlar arasında vergiden muaf olarak dağıtılabilir.

Vergi beyanı

Singapurlu şirketler her yıl aşağıdaki belgeleri IRAS'a, yani Singapur Yurt İçi Gelir Dairesi'ne ibraz etmelidirler:
  • Şirketin vergiye tabi gelir tahmini (ECI)
  • Şirketin gelirleri üzerinden vergi beyanı (Form C)
Vergiye tabi gelir tahmini (ECI), şirketin mali yılının sona ermesinin ardından 3 ay içinde gönderilmelidir ve bu tarih, 31 Aralık değilse, IRAS'a bildirilmelidir. ECI sınırlar dahilinde sunulursa şirket, vergilerini birkaç taksit halinde ödeme imkânından yararlanır; ECI ne kadar erken gönderilirse, şirketin ödemeyi yayma olanağı o kadar fazla olur.

Daha sonra her yıl Mart ve Nisan ayında IRAS, şirketin gelir beyanı olan Form C'yi gönderir. Beyanın her yıl 30 Kasım tarihine kadar doldurulması gerekir. Vergi beyanına, elde edilen gelir düzeyine göre şirketin denetlenen ve denetlenmeyen hesapları eşlik etmelidir.

Son olarak Singapur, şirketlerin gelir vergisini IRAS'ın web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak beyan etmelerine olanak sağlamaktadır.

Singapur'da geçerli Muhasebe Fiyat Listesi

İşlem / Giriş (1) Muhasebe
Hareketsiz Hesap 750€
1 - 120 900 €
121 - 300 2300 €
301 - 500 3700 €
501 - 1000 7400 €
1000 + İstek üzerine

1. Muhasebe ücretleri şunları içerir:

  • defter tutma
  • bilanço ve Mali beyanlar
  • Singapur Yetkili Mercilerine Başvuru
 

Stars