dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

SFM, aşağıdaki birliklere üyedir:


The International Fiscal Association (IFA)” 1938 yılında kurulmuştur ve merkezi Hollanda'dadır. Mali konular ile ilgilenen tek sivil toplum kuruluşu ve sektör dışı uluslararası kuruluştur.
SFM’nın IFA üyelik numarası 30771'dir.


The International Tax Planning Association (ITPA) 1000'in üzerinde bnkacının, tröst görevlisinin, finans direktörünün, muhasebecinin, avukatın ve sınıf ötesi işlemlerin vergi ile ilgili yönlerinde pratik çıkarları bulunan başkalarının yer aldığı disiplinler arası bir birliktir.
SFM’nın ITPA üyelik numarası 3865'tir.


Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services İsviçre ekonomisinin gene çıkarları çerçevesinde Cenevre'nin ticaretinin, sanayisinin ve hizmetlerinin çıkarlarının temsil edilmesini, desteklenmesini ve savunulmasını amaçlayan özel bir birliktir.
SFM’nin üyelik numarası 01503268'dir.


Seychelles International Financial Services Association (SIFSA) Şeyseller'de iş yapmak için en güvenilir, güvenli ve uygun maliyetli yerlerden biri olarak kusursuz bir itibarı muhafaza etmek için üyelerine profesyonel ve verimli bir tarzda hizmet vermeye devam ederek uygulama standartlarını yükseltmeyi amaçlayan özel bir birliktir.
SFM'nin SAOPRA üyeliği, https://www.sifsa.sc/member-list adresinden kontrol edilebilir.


Organisme d’Autoregulation des gérants de Patrimoine (OARG) finans sektöründe para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin 10 Ekim 1997 tarihli İsviçre Federal Yasası (Para Aklama Yasası, LBA) kapsamında öz denetim kuruluşlarına verilen görevleri yerine getirir.
SFM’nin OARG üyelik numarası is 619'dur.


Dubai Chamber of Commerce Dubai iş topluluğunu temsil etmek, desteklemek ve korumak için 1965 yılında kurulmuştur. Dubai Ticaret Odası bunu ticari etkinliklerinde iş topluluğunu destekleyecek ürünler, hizmetler ve inisiyatifler sunarak yapar ve ayrıca küresel ve yerel fırsatları desteklemek adına tavsiyelerde bulunup forumlar düzenler, Dubai'yi ulusalararası düzeyde tercih edilen bir iş merkezi haline getirmek ve günümüz yöneticilerinin ihtiyaçlarını karışlamak amacıyla Dubai'deki uygulamaları ve politikaları değiştirecek pazar ve konsensüs araştırmaları gerçekleştirir.
SFM’nin Dubai Ticaret Odası üyelik numarası is 237164'tür.s
Stars