dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

Panama Özel Çıkar Vakıfları

Nedir?

Bir Panama Özel Çıkar vakfı vasiyet, tröst ve şirketin birleşimidir. Varlık yönetimi ve vasiyet planlaması için ideal yapıdır.

İlgili taraflar

 • Aracı tarafından temin edilecek kurucu veya katılımcı. Kurucunun Vakıf ve vakıf işleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve kurucu, yalnızca Kurucu Sözleşmeyi veren birey olarak kabul edilir.
 • Vakıf Konsey Üyeleri (şirketlerin Yönetim Kuruluna denktir), minimum bir şirket üyesi veya tüzel veya bireysel üyelerin birleşiminden oluşan üç (3) birey de kullanılabilir. Kamuya açık kayıtlar, aday sunabiliriz.
 • Yapının kurulumunu talep eden müşteri.
 • Lehtarlar yasa ile atanır ve dolayısıyla kamuya açık kayıt konusu değildir.
 • Koruyucu (zorunlu değildir), tüzel bir kişi veya bir birey olabilir. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği denetlenir. Vakfın işlevleri serbestçe Kuruluş Sözleşmesinde, yasalarda ve özel bir belgede belirlenebilir.

Panama Vakfının Faydaları:

 • Niyete bağlı tedbirlere tabi olamayacak varlık koruması. Vakfın varlıklarının hiçbirine alacaklılar tarafından erişilemez. Sahtecilik içeren devre yönelik yasal hak talepleri için üç (3) yıllık süre aşımı uygulanır.
 • Ödenmiş sermaye gereksinimi yoktur. Vergi iadesi doldurma gereksinimi yoktur. Defterler ve muhasebe kayıtları Panama'da veya yurt dışında tutulabillir. Vakfın yönetimi ve işleyişi, herhangi bir resmi kurumun gözetimine tabi değildir.
 • Gayrimenkul planlaması ve vasiyet kullanımı. Vakıflar, açık talimatlarınıza göre aile üyelerinin finansal refahını sağlamak için kullanılabilir ve bu sizi yorucu ve pahalı yargı prosedürlerinden kurtarabilir. Vasiyetname ve tröstlere etkili bir alternatiftir. Panama Vakfı, sağlar arası veya ölüme bağlı gayrimenkul planlaması için mükemmel bir araçtır çünkü Vakfın amaçları karşılanmaya devam ettiği müddetçe sürekliliğini koruyacak şekilde kurulabilir. Bu, varisler arasındaki ihtilafları önleyebilir ve zorunlu veraset kurallarından kaçınmaya yardım edebilir.
 • Genel olarak Özel Çıkar Vakıfları bir şirket gibi ticari faaliyetlerde bulunamazlar ancak belirli aralıklarla, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve lehtarları için kâr elde etmek adına ticari faaliyetlerde bulunabilirler.
 • Vakıf bilimsel, filantropik, dini, insani veya eğitsel amaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirebilir.
 • Vakıf bir banka hesabı bulundurabilir ve gayrimenkul, hisse senedi ve tahviller için bir yatırım aracı olabilir. Gemi, uçak, sanat eseri, koleksiyon eşyası ve söz konusu varlıkların çeşitli koşullar altında nasıl idare edileceğine yönelik her biri sizin özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış son derece spesifik talimatlara tabi olan başka varlıklara sahip olabilir. Vakfa telif gelirleri, yayın hakkı gelirler ve ticari markalar verilebilir.
 • Kuruluş Sözleşmesinde, Vakıf ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların tahkim yoluyla çözüme kavuşturulacağı maddesi eklenerek dava işlemlerinin kamuya açık kaydı zorunluluğunun önüne geçilebilir. Bu hükümler ayrıca tahkim sırasında izlenecek prosedür kurallarını ve tahkimin nerede gerçekleştirileceğini içerebilir.
 • Vergi Avantajları: Varlıkların Vakfa verilmesi, devredilmesi veya bağışlanması, Panama yasaları kapsamında herhangi bir vergiye tabi değildir; aynı şekilde Vakfın kuruluşu, değiştirilmesi veya feshedilmesi de vergiden muaftır. Vakfın varlıklarının ürettiği gelirler vergiye, katkı paylarına, ücrete veya herhangi bir türde ipoteğe tabi değildir.
 • Feshedilebilirlik. Vakıf genel olarak feshedilemez niteliktedir ancak belirli bazı koşullar altında Vakfın kuruluşunun feshedilmesi mümkündür. Vakıf; belirli bir tarihte, belirli bir olayın veya koşulun gerçekleşmesiyle veya kurucunun vefatı ile yürürlüğe girecek şekilde kurulabilir.

Bir Panama Vakfı'nın kurulması yalnızca 5-7 iş günü sürmektedir.


Kuruluş ücreti 4.800 Avrodur ve buna şunlar dahildir:
 • Vakfın Kuruluş Sözleşmesi
 • Kuruluş Sertifikası
 • Yönetmelikler
 • Koruyucu Tayini
 • Vekâletname
 • Konsey Üyelerinin tarihsiz ve imzalı istifa mektupları.
 • İlk yılın resmi ücretleri
 • Kurumsal veya bireysel konsey üyesi adayları

Yenileme ücretleri – 2.900 Avro (yasal temsilci ücretleri, kurumsal veya bireysel konsey üyesi adaylarının ücretleri, resmi ücretler dahildir)

Herhangi bir sorunuz mu var? Lütfen adresinden veya +41 22 311 03 83 numaralı telefondan.


Stars