dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

Şirket Göçü, temdit ve yeniden yerleşim

Defining Company Migration, continuation and re-domiciliation


Bazen Yeniden Yerleşim veya Temdit olarak da adlandırılan Şirket Göçü süreci, bir şirketin bir yargı alanındaki kaydının kaldırılması ve başka bir yargı alanında tekrar kaydettirilmesi anlamına gelir.

Adından da anlaşılacağı gibi, temdit, süreklilik avantajı sunar: şirket kayıt adresi değiştirilse de varlığı sona ermez; iş kesintisi veya aksama olmaz ve şirket ilk kuruluş tarihini korur. Özetle, şirket varlığını sürdürmeye devam eder, ancak en basit şekliyle başka bir yargı alanına taşınmıştır!

Bunu neden yapmalı? Basitçe, bir şirketin belirli bir yargı alanına dahil olmasının asıl nedenleri artık geçerli olmayabilir ve başka bir yargı alanı orijinal yargı alanının sahip olmadığı avantajlar sunabilir.

Bir şirketin başka bir yargı alanında devam etmesi için başvuruda bulunması, söz konusu şirketi tasfiye etmek ve her bir varlık, şirket sözleşmesi veya mal kalemini yeni bir şirkete devretmekten açıkça daha kolaydır.

İşlem aslında oldukça kolaydır. Her iki yargı alanının da devam prosedürüne izin verdiğini varsayarak, şirketin göç etme niyetini onaylayan özel bir karar, temdit şartları, bir yöneticinin ödeme gücü beyanı ve bir kayıtlı temsilci onayı mektubu gibi belgeler sunması gerekecektir. Durumun karmaşıklığına bağlı olarak başka belgeler de gerekebilir, ancak genel olarak tüm süreç yaklaşık 10 gün içinde tamamlanabilir.

Şirketinizi yeniden düzenlemek isterseniz, lütfen SFM ile iletişime geçin. Bu alanda 15 yıldan fazla deneyime sahibiz.


Stars