dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

İsviçre'de Şirket Vergileri

Şirket gelirinin yarısından fazlasını yurt dışında elde ediyorsa, İsviçre'de vergi oranı %9'a yakın olacaktır. Bu orandan faydalanabilmek için, vergi kurumuna özel bir başvurunun yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde İsviçre'de tescilli olan ve gelirlerinin büyük bölümünü İsviçre'den elde eden şirketler, üç tür vergiye tabidir ve bunların oranları %20 ila %35 arasında değişmektedir.

Üç vergi türü:

  • Sermaye üzerinden kanton ve belediye vergileri: Şirket kâr elde ediyorsa binde 1,8 ve şirket kâr elde etmiyorsa binde 2. Bu vergi tabanına kantonlara ve belediyelere bağlı olan "ek ücretler" ilave edilir. Bu ek ücretler de yüzde olarak ifade edilebilir. Şirket 2008 ile 2011 arasında kurulmuşsa, bu ek ücretlere tabi olmayacaktır.
  • Kâr üzerinde doğrudan federal vergi:Şirket kazancı üzerindeki vergi, net gelir üzerinden %8,5'tir. Federal Vergi Kurumunun uygulamasına göre vergilendirilebilir kâr her zaman en düşük yüz franka yuvarlanır.

İsviçre'de VAT: İsviçe'de VAT numarası, başvuruda bulunularak alınabilir ve 100.000 CHF'nin üzerindeki cirolar için zorunludur. İsviçre'de VAT oranı %7.7'dir.

 

Stars