dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

İsviçre'de Şirket Vergileri

Eğer şirket, kazancının yarısından fazlasını yurt dışında elde ederse, İsviçre'deki vergi oranı, net gelirin %8,5'ine denk gelen federal sabit vergi oranına tabi tutulur. (Gelir vergisi ve federal vergi, vergilendirilebilir gelirden düşürülebildiği için fiilen ödenen vergi oranı (ETR) %7,8'dir).

Bunun dışında, İsviçre'de kayıtlı olan ve kazancının büyük bir kısmını İsviçre'de elde eden şirketler, %11,9 ile %21,6 aralığındaki üç vergilendirme türüne tabidir. (ETR oranı %12 ile %22 arasındadır.) 2020 yılındaki geniş çaplı şirket değişikliklerinin bir parçası olarak vergiler düşürülmüştür.

Üç vergi türü:

  • Sermaye üzerinden kanton ve belediye vergileri: Şirket kâr elde ediyorsa binde 1,8 ve şirket kâr elde etmiyorsa binde 2. Bu vergi tabanına kantonlara ve belediyelere bağlı olan "ek ücretler" ilave edilir. Bu ek ücretler de yüzde olarak ifade edilebilir. Şirket 2008 ile 2011 arasında kurulmuşsa, bu ek ücretlere tabi olmayacaktır.
  • Kâr üzerinde doğrudan federal vergi:Şirket kazancı üzerindeki vergi, net gelir üzerinden %8,5'tir. Federal Vergi Kurumunun uygulamasına göre vergilendirilebilir kâr her zaman en düşük yüz franka yuvarlanır.

İsviçre'de VAT: İsviçe'de VAT numarası, başvuruda bulunularak alınabilir ve 100.000 CHF'nin üzerindeki cirolar için zorunludur. İsviçre'de VAT oranı %7.7'dir.

 

Stars