dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Kıbrıs'ta ikâmet

İklimi ve yüksek yaşam standartlarıyla Kıbrıs, Avrupa Birliği içinde en çok rağbet gören yaşam yerlerinden biridir.

Ayrıca ülke, güvenli işletme yönelimli bir finansal ortam, kaliteli altyapı ve özellikle de ayrıcalıklı vergi koşulları sunmaktadır.

1. Kıbrıs'a Göç Etmek

Kıbrıs'ta yaşamak ve çalışmak isteyip Avrupa vatandaşı olmayan herkesin kendi durumuna uygun bir oturma izni alması gerekir. En yaygın alınan iki izin E ve F tipi izinlerdir.

E Tipi İzin

E tipi izin, Kıbrıs'ta daimi istihdam olanağı elde etmiş olan ve ülkede rekabet yaratmayan kişilere ayrılan oturma iznidir.
Kıbrıs'ta yer alan bir uluslararası şirkette çalışan yabancılar temel olarak bu kategoriye girer.

Bu statü için şirketin bir dizi kriteri karşılaması gerekir:
  • Şirketin hissedarlarının çoğunluğu yabancı olmalıdır.
  • Yabancı sermayenin en az 171,000£ olması gerekir.
  • Şirketin özel bir ikâmetgâhta veya başka bir şirkette değil, bağımsız ofislerde faaliyet göstermesi gerekir.
Yabancı uyruklu kişilerin şirkette CEO, orta düzey yönetici, müdür veya geçici görevli sıfatıyla istihdam ediliyor olmaları gerekir.

Üst ve orta düzey yöneticiler için E tipi izin iki yıl süreyle geçerlidir ve koşul olmaksızın yenilenebilir. Geçici görevli sıfatıyla çalışan kişiler için izin, bir yıl süreyle geçerlidir ve maksimum dört yıl için yenilenebilir.

E tipi izin alma kapsamında aile birleşmesi için izin de verilmektedir.

F tipi izin

Kıbrıs'ta çalışmadan yaşamak için yeterli geliri olduğunu ispatlayabilen herkes ikâmet izni başvurusunda bulunabilir.

23 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla Bakanlar Kurulu, en az 30.000€ ve kendisine bağımsı olan her bir kişi için ayrıca 5.000€'su bulunan herkesin F tipi izne başvurup kalıcı olarak Kıbrıs'ta yaşama izni alabileceğine karar vermiştir.

Bu paranın Kıbrıs'ta bir bankada bulunması ve burada en az üç yıl süreyle kalması gerekmektedir.
Bir ailenin her bir üyesi bu izni eşzamanlı olarak alabilir.

E ve F tipi izinlerin farklı özellikleri

Her izin kalıcı olarak geçerlidir. Ancak çeşitli nedenlerle iptal edilebilir:
  • Kişinin halihazırda Kıbrıs'ta olmadığı durumlarda izni almasını takip eden yıl içinde Kıbrıs'ta ev bulamaması.
  • Kişinin yurt dışında ikâmet izni alması ve iki yıl süreyle Kıbrıs'ta bulunmaması.
23 Ağustos 2012 tarihinden itibaren iznin geçerliliğini korumak için en az iki yılda bir Kıbrıs'ı ziyaret etmek yeterlidir.

300.000€ değerinde bir mülkün satın alınması, oturma izni alma sürecini hızlandırmaktadır. Bunun için mülkün toplam fiyatının en az 200.000€''luk bölümünün ödendiğine dair kanıt sunulması yeterlidir.

2. Kıbrıs'ta mülk satın alma

Küresel ekonomik krizin etkilerine karşın bugün ve 2008'den beri Kıbrıs'ta emlak piyasası çok elverişli durumdadır.

Gerçekten de gayrimenkul fiyatları önemli ölçüde düşüş göstermiş ve bu da Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ndeki en rekabetçi ülkeler arasına sokmuştur.

Ayrıca, özellikle görece düşük maliyetle yüksek yaşam kalitesi bakımından birçok fayda bulunmaktadır.

Kıbrıs'ın EU'ye girmesi ile birlikte gayrimenkul satın alma hakkı değişikliğe uğramıştır.

Bu yasanın hükümleri uyarınca EU vatandaşları ve bir üye ülkenin mevzuatı uyarınca kurulup merkezi veya ana iş yeri bir üye ülkede bulunan kurumsal ve tüzel kişiler, Bakanlar Kurulunun onayı olmaksızın gayrimenkul satın alabilmektedir.


Bu kişilerin sınırsız gayrimenkul satın alma hakları vardır.

Dolayısıyla, EU vatandaşı olmayan bir kişinin Kıbrıslı bir şirketin satın alması yoluyla (örneğin Kıbrıs'ta bir şirketi tescil ettirerek ve hissedar olarak) Kıbrıs'ta gayrimenkul satın alıp yabancılar için geçerli olan tüm diğer kısıtlamalardan kurtulması mümkündür.

Diğer tüm durumlarda, Avrupa vatandaşı olmayan kişiler ve AB dışındaki bir bölgede tescilli kurumsal kişiler, Kıbrıs'ta kendi adlarına gayrimenkul tescil ettirebilmek için Bakanlar Kuruluna başvurup izin almalıdır.

3. SFM, tüm evrak işlerinizi kolaylaştırır

Kıbrıs'ta yerleşmenizi kolaylaştırmak adına SFM, oturma izniniz veya gayrimenkul satın alma süreciniz ile ilgili tüm prosedürleri yerine getirmektedir.

Bunun için siz tüm gerekli belgeleri temin edersiniz ve biz de evrak işlerini halleder, prosedürleri denetler ve istenen izin alınana kadar yerel makamlar ile sürekli irtibat halinde kalırız.

Gayrimenkul satın alma durumunda, bize vekâlet verdiğiniz ölçüde SFM, hazırlıktan satış sözleşmesine ve anahtar teslimine kadar tüm satın alma sürecini idare eder.

Bazı pratik durumlar

Müşteri İzin/ SFM tarafından sağlanan hizmetler
Kıbrıs'ta çalışıyor veya çalışacak E Müşteri, tüm gerekli belgeleri SFM'ye temin eder. SFM, izin alınana kadar sürecin tamamını idare eder.
Kıbrıs'ta çalışmadan orada yaşamaktadır istiyor F SFM Kıbrıs'taki bir bankada hesabı açmanın yanı sıra tüm evrak işlerini yürütür ve müşteriye gerekli miktarı ödemesini önerir.
Kıbrıs'ta mülk satın almak ve daimi olarak orada yaşamak istiyor F SFM, gayrimenkulün satın alınması ile ilgili tüm formaliteleri halleder ve F tipi oturma izni almak için prosedürü başlatır. SFM, Kıbrıs'ta müşterinin hissedarı olduğu bir offshore şirket kurabilir
Avrupa vatandaşı olmayan bir kişi, Kıbrıs'ta bir gayrimenkul satın alarak gelip burada yaşamak istiyor F SFM, Kıbrıs'ta müşterinin hissedar olduğu bir şirket açabilir.

Veya

SFM, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişi adına Bakanlar Kurulundan gayrimenkul satın alma izni ile ilgili süreçleri yürütür.

Daha sonra SFM, gayrimenkulün satın alınması ve F tipi oturma izninin alınması ile ilgili süreçleri yürütür.


Kıbrıs'ta oturma izni alma ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin. İletişim.Stars