dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

S.A. ile S.A.R.L. Arasındaki Fark

S.A. (Halka Açık Limited Şirket) S.A.R.L. (Limited Şirket)

Hissedar sayısı:

1 gerçek veya tüzel kişi.

1 gerçek veya tüzel kişi.

Şirket adı

Yasal biçimini belirtmelidir: SA.

Yasal biçimini belirtmelidir: SARL.

Asgari hisseli sermaye

Asgari %50'si (50 000) taahhüt edilmiş 100.000 CHF

20.000 CHF'nin tamamen ödenmiş olması gerekir. Azami limit yoktur.

Ayni katkı

Mümkündür

Mümkündür

Hisselerin / üye hisselerinin nominal değeri

Asgari 1 sent.

Asgari 100 frank.

Yerel müdürler

Bağımsız imza yetkisi olan bir müdür
İsviçre'de ikamet ediyor olmalıdır.

Bağımsız imza yetkisi olan bir müdür
İsviçre'de ikamet ediyor olmalıdır.

Muhasebe/Denetleme

Muhasebe zorunludur ama denetleme gerekli değildir. Şirket denetlenmeyi istemiyorsa, çekilme için başvurmalıdır.

Muhasebe zorunludur ama denetleme gerekli değildir. Şirket denetlenmeyi istemiyorsa, çekilme için başvurmalıdır.

Hissedarların yükümlülüğü.

Hisseli sermaye ile sınırlıdır.

Hisseler ile sınırlıdır.

Görünüm

Anonim hissedarlar.

Üyelerin isimleri, yerel ticaret sicilinde görünür.

Dönüştürme

İstendiği zaman SARL şirketine dönüştürülebilir.

İstendiği zaman SA şirketine dönüştürülebilir.

Hisse devri

Basit devir.

Noter huzurunda satış sözleşmesinin imzalanması gereklidir.

 

Stars